Privacyverklaring

Privacyverklaring Reder Project Nederland BV

Reder Project Nederland BV, hierna: Reder Project
Filipsweistraat 1
4181 CH Waardenburg
T. 0854 – 86 10 23
E. info@rederproject.nl
www.rederprject.nl 

ALGEMEEN
Privacy is voor Reder Project van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die met ons worden gedeeld veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. 

Contact opnemen
U kunt via onze website contact met ons opnemen per telefoon of per e-mail. Wij noteren daarvoor uw contactgegevens, zodat wij contact met u op kunnen nemen en u verder kunnen helpen. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening. 

Dienstverlening en levering 
De diensten van Reder Project zijn gericht op het verkopen, produceren en leveren van (maatwerk) meubels voor de professionele markt en voor particulieren.  Daarbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam van de organisatie, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en specifieke informatie voor de gekozen dienstverlening. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de met u te sluiten of gesloten overeenkomst, zoals contact opnemen, offerte uitbrengen, communicatie over de uitvoering van de dienstverlening, levering en facturering. Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Reder Project, zodat we u de op de hoogte kunnen houden van onze producten en diensten. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening of totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. 

Maatwerk-producten
In geval van maatwerkproducten kan het zijn dat wij medische informatie bij u opvragen om aan de gevraagde specifieke eisen die gesteld worden aan het product te kunnen voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om lengte, afmetingen of doel van het gekozen product voor een bepaalde medische behandeling. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het vertalen van uw wensen naar het product-ontwerp. Uw gegevens worden zorgvuldig door ons bewaard en waar mogelijk geanonimiseerd. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld met derden, zoals producent of leveranciers. Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening. 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Reder Project gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reder Project verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reder Project blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social Media
Reder Project maakt gebruik van verschillende social media kanalen: Instagram en Facebook. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen, kunt u hier de privacyverklaringen van Facebook en Instagram inzien.

Geautomatiseerde besluitvorming
Reder Project neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reder Project neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rederproject.nl

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reder Project en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rederproject.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@rederproject.nl.

Reder Project Nederland BV, 
Januari 2020